Ние, от Асоциацията на българските застрахователи, вярваме, че всеки от нас има право на спокоен и обезпечен живот. Подходящите застраховки ни помагат да го постигнем.

Застраховките носят спокойствието, че финансовата ни стабилност няма да се наруши, дори и в случай на тежко събитие. А това е безценно в динамичния ни свят.
Информираността и застрахователната грамотност са в основата на умението ни да правим най-адекватния за нас самите избор на застрахователни продукти.
Тестът „Твоето застрахователно IQ“ ще ви помогне не само да разберете какво е нивото на вашата застрахователна грамотност, но и да повишите познанията си.

Проверете какво знаете за застраховането!

·

Отговорете на 15 въпроса и ще разберете:

• Какво е нивото на познанията Ви за застраховането - Вашето застрахователно IQ - ниско, средно или високо?

• Как Вие сами оценявате нивото на познанията си и дали тази оценка е реалистична в сравнение в постигнатите резултати от теста.

Учете с теста „Твоето застрахователно IQ“!

• Повишете познанията си с нашите коментари и информация към всеки въпрос!

Проверете какво знаете за застраховането!

Учете с теста „Твоето застрахователно IQ“!

Insurance IQ test